23. Kas, 2015

LİDERLİK VE DANIŞMANLIK...

 

LİDERLİK VE DANIŞMANLIK...

Her alanda lider zihniyetli insanlar var. Ancak; lideri takip edecek profil çok önemli, çünkü bir kötü, bir toplumu ya da grubu lekeleyebilir.

Eğitim, kültür, sanat, iktisat, tarih, dünya stratejileri konusunda farkındalık sahibi, menfaatini ikinci plana atmış idealistlerin varlığı çok önemli. Ve de bu birikimlere sahip aydın bireylerin zinciri genişletebilmesi!..

Hayat standardının düşüklüğü nedeni ile başını işten ve sıkıntılardan kaldıramamış bir toplum için alanı ne olursa olsun, liderleri takip edebilmek dahi o kadar zor ki!.. Her en zor denen durum, aydınlığa gitme çabasının ilk basamağıdır aslında. Yeter ki; bu basamağa basmış özellikle zeki olmak üzere güçlü, güvenilir bir önder olsun.

Liderlik dendiğinde hemen, herhangi bir konu üzerinde muhaliflik ve yönetme akla gelir. Hayır, eğer desteklediğiniz bir görüş, düşünce ya da kişi varsa, onun üzerine çıkmadan da destek olma adına liderlik yapılabilir. İşte bu tür davranış geliştirme çabası içindeki kişilere biz, danışman diyoruz. Bilgi, eğitim, kültür, deneyim ve öngörülerini egolarından arındırılmış bir biçimde bir başkasının marka olarak isim yapmasını ya da başarı sağlamasını destekleyen kişilerdir. Danışmanlıkla liderlik arasındaki fark ise; birisinin yönlendirmesi vardır, yaptırımı ve etkisi yoktur, diğerinin hem etkisi hem yaptırımı vardır ama çoğu zaman yönlendirilmeye açık değildir. Liderin yol haritası zaten belli olduğu için liderdir ancak her konuya bir kişi uzmanlık boyutunda hakim olamaz. 

İnsanoğlunun egosu yüksek olduğu için hep birinci adam olmak ister. Oysa ki; herkes her konuda bilgi sahibi olmayabilir. Sizin bilginiz varsa ama liderlik özelliğiniz yoksa bir lidere destek verin. Liderlik özelliğiniz varsa ancak bazı konularda tamamlanması gereken eksikleriniz varsa, siz de bırakın, sizle aynı yöne bakan kişi, sizi bilgi ve tecrübeleri ile desteklesin, ona kulak verin.

Ekip çalışmasına inanın...

Saygılarımla, Fikuz